PREPNÚŤ OKNO NA HLAVNEJ OBRAZOVKE

Hlavná obrazovka poskytuje užívateľovi 3 základné zobrazenia:

Okno TRANSAKCIE
CTRL ALT T
Základné okno programu, ktoré zobrazuje evidované transakcie (príjmy, výdaje a presuny). Umožňuje:
  • zobrazenie všetkých alebo iba vybraných transakcií (podľa výberu v bočnom paneli FILTER)
  • radenie transakcií (kliknutím na nadpis stĺpca)
  • sumarizáciu zobrazených transakcií (podľa účtov, príp. podľa zoznamov - osôb, kategórií a podkategórií, mien, partnerov)
  • zobrazenie sumarizačných údajov v prehľadnom grafe (viaceré typy grafov)

Okno ŠTATISTIKA
CTRL ALT S
Toto okno programu informuje užívateľa podľa výberových kritérií filtra o hlavných sumarizáciách (účtov alebo podľa zoznamov), rovnako aj v grafickom podaní. Súčasťou štatistiky je aj časový prehľad transakcií (je možnosť nastaviť rôzne časové obdobia pre štatistický výber).

Okno SUMARIZÁCIA X
CTRL ALT X
Aj toto okno je štatistické, zobrazuje však hlavné sumarizácie v tzv. krížovej forme podľa vybraných zoznamov (niečo ako kontingenčné tabuľky v MS Excels). Užívateľ má napr. možnosť vidieť prehľadné údaje o tom, ktorá osoba minula v danom období na ktoré kategórie, alebo ktorý účet bol použitý na jednotlivých partnerov. Záleží len na užívateľovi, v akej forme chce mať svoje údaje zobrazené (v číselnej alebo grafickej podobe).

ZOBRAZIŤ / SKRYŤ PANELY NA HLAVNEJ OBRAZOVKE

Skrytie / zobrazenie niektorých panelov hlavnej obrazovky slúži hlavne pre užívateľov s menším monitorom. Odporúčané je rozlíšenie obrazovky 1200 x 800 px, ale v prípade menšej šírky monitora poslúži práve dočasné skrytie niektorého z panelov:

Panel FILTER
CTRL ALT F
Panel FILTER sa nachádza v ľavej časti hlavnej obrazovky. Pomocou neho si užívateľ môže filtrovať jednotlivé záznamy (za rôzne časové obdobia, podľa mien, účov, typov transackií, kategórií, podkategórií, osôb, partnerov, popisu alebo sumy). Jeho skrytím (alebo zobrazením) sa zväčší (alebo zmenší) priestor pre zobrazenie transakcií.

Panel NÁSTROJE
CTRL ALT L
Panel NÁSTROJE obsahuje všetky hlavné ikony programu. Prostredníctvom nich má užívateľ zrýchlený prístup takmer ku všetkým funkciám programu. Skrytím (alebo zobrazením) tohto panela sa zväčší (alebo zmenší) priestor pre zobrazenie transakcií.
V nastaveniach programu (v časti PANEL NÁSTROJOV) si môže užívateľ vybrať, ktoré nástroje na tomto paneli budú viditeľné a ktoré nie.
Panel SUMARIZÁCIA A GRAF
CTRL ALT M
Tento panel sa zobrazuje v dolnej časti hlavnej obrazovky (spolu s grafom). Zobrazuje prehľadné sumáre účtov (počiatočné stavy, obraty i konečné stavy), ako aj podrobné sumáre obratov (príjmov, presunov a výdajov) jednotlivých kategórií, podkategórií, osôb, účtov, mien a partnerov. Skrytím (alebo zobrazením) sa zväčší (alebo zmenší) priestor pre zobrazenie transakcií.

USPORIADANIE PANELOV

CTRL ALT H alebo CTRL ALT V

Užívateľ si môže v programe nastaviť (podľa veľkosti monitora), či sa má panel SUMARIZÁCIA A GRAF zobrazovať v Horizontálnej polohe alebo radšej vo Vertikálnej polohe.