Transakciou sa rozumie jeden finančný pohyb, t. j. PRÍJEM, VÝDAJ alebo PRESUN (či už hotovostný alebo bezhotovostný). Príjem a výdaj sa zapisujú do databázy jedným záznamom, presun dvomi (výdaj z jedného účtu, príjem na druhý účet).

PRIDANIE NOVEJ TRANSAKCIE

INSERT
Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom je potrebné vyplniť 5 povinných polí (DÁTUM transakcie, POHYB (kredit, debet, transfer), ÚČET, PODKATEGÓRIA a OSOBA).
Pole SUMA, POPIS a PARTNER nie sú povinné. V poli SUMA môžete zadať jednoduchý výpočet (bez zátvoriek hranatých [] a okrúhlych () pri výpočte). Povolené sú funkcie sčítania a odčítania (do verzie 2.1.0) a násobenie a delenie (od verzie 2.1.0). napr.:
 • 132,5+44-19,6 (po stlačení klávesy Enter sa zobrazí výsledok 156,90) alebo
 • 2,5+3*4 alebo
 • 12*10/2,5 alebo
 • 25,4-33/3,3
Program prednostne vypočíta násobenie a delenie, až potom súčet a rozdiel.
Medzi jednotlivými položkami sa môžete pohybovať stlačením klávesy ENTER (odporúčané).

VÝBER ZO ZOZNAMU

Ak je rolovací zoznam prázdny, musíte ho naprv naplniť v príslušnom zozname. Vybrať položku z už naplneného zoznamu môžete potom viacerými spôsobmi:
 • napísať počiatočné písmeno položky a následne použítiť šípky nadol/nahor,
 • pomocou myši rozbaliť rolovací zoznam a vybrať položku (môžete použiť aj klávesovú skratku ALT+šípka dole),
 • účet, podkategóriu a osobu je možné vybrať vo verzii 1.3 aj tzv. kódom (číselným identifikátorom - ID), ktorý má každá položka zobrazený v číselníku. Ak napr. v číselníku podkategórií máte pod číslom 13 uloženú kategóriu AUTO s podkategóriou SERVIS, pre výber tejto položky stačí zadať jej ID, čiže 13. Ak ste sa pomýlili pri čísle, stlačte kláves DELETE alebo BACKSPACE a zadajte číslo znovu.
Ak sú vyplnené všetky potrebné polia, stačí záznam uložiť. Po uložení sa tento zobrazí v hlavnom okne ako riadok. Viacero riadkov (záznamov) vytvára tabuľku, ktorú je možné zoradiť vzostupne kliknutím na záhlavie príslušného stĺpca (zobrazí sa šípka nadol) alebo zostupne (šípka nahor).

OPRAVA TRANSAKCIE

ENTER
Každý vložený záznam je možné opraviť. V zobrazenom dialógovom okne stačí opraviť ľubovoľné pole - prepísať textové pole (DÁTUM, SUMA, POPIS) alebo vybrať inú hodnotu z číselníkov (ÚČET, PODKATEGÓRIA, OSOBA alebo PARTNER). Opravený záznam je potrebné znovu uložiť (kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ alebo zrýchlenou klávesovou skratkou SHIFT+ENTER).

KOPÍROVANIE TRANSAKCIE

CTRL INSERT
Ak máte podobnú transakciu, akú ste použili už predtým, jej skopírovaním sa vytvorí celkom nový záznam s tými istými hodnotami. Tie môžete samozrejme ešte upraviť, ale v každom prípade ušetríte čas (nemusíte vypisovať rovnaké hodnoty).
Kopírovať možno iba transakcie typu PRÍJEM alebo VÝDAJ.

VYMAZANIE TRANSAKCIE

DELETE
Program umožňuje vymazanie jednej alebo viacero označených transakcií naraz. V Nastaveniach programu (v časti Potvrdenia) je možné nastaviť potvrdzovanie vymazávania transakcií (odporúčané) alebo okamžité vymazávanie (neodporúčané). Ak chcete označiť viac záznamov, môžete to urobiť viacerými spôsobmi:
 • ak ide o záznamy za sebou, označte myšou prvý záznam, stlačte kláves SHIFT a myšou označte posledný záznam,
 • ak ide o záznamy na rôznych miestach, stlačte kláves CTRL a myšou klikajte na záznamy, ktoré chcete označiť,
 • ak ide o záznamy v jednej kategórii, jednoducho kliknite 2x na názov kategórie v sumarizačnom okne (v dolnej časti medzi filtrom a grafom) - platí len vo verzii 1.3 a staršej,
 • ak ide o záznamy PRESUNU je potrebné označiť obidva záznamy daného záznamu presunu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!!
Po vykonaní opravy alebo vymazaní záznamu NIE JE možné vrátiť tieto kroky späť. Všetky kroky, ktoré vykonávate nad databázou (pridanie, oprava, výmaz) sa vykonávajú okamžite, nie je potrebné súbor neskôr ukladať. Veľkou výhodou tohto systému je, že napr. v prípade výpadku prúdu či zamrznutia operačného systému (áno, aj to sa niekedy prihodí vo Windows :D) budete mať napr. po polhodinovej práci s programom všetky zmeny, ktoré ste doteraz robili, uložené. Nevýhodou je, ak omylom vymažete alebo prepíšete niektoré záznamy - nie je totiž možný krok späť !!!
Preto autor programu odporúča užívateľom databázu VŽDY ZÁLOHOVAŤ (resp. archivovať)!!!
Program vo verzii 1.3 umožňuje automatické vytvorenie zálohy databázy.
Program vo verzii 2.0 a novšej taktiež umožňuje automatické zálohovanie - do 2000 transakcií v databáze zadarmo. Ak užívateľ prekročí 2000 transakcií v databáze, automatické zálohovanie SA VYPNE. Môžete však prispieť autorovi na ďalší vývoj programu sumou 10 EUR (resp. 250 CZK), čím získate licenčný kľúč, ktorý Vám odomkne automatické zálohovanie všetkých databáz na danom počítači. Detailnejšie informácie o licenčnom kľúči získate na stránke podpora.
Autor nezodpovedá za prípadné škody použivaním tohto programu!!!

IMPORT TRANSAKCIÍ

CTRL I
Program umožňuje import CSV alebo TXT súboru (napr. bankové výpisy) pre prenos transakcií do programu.
V sprievodcovi importu je potrebné zvoliť:
 • súbor pre import (CSV alebo TXT formát)
 • cieľový účet a
 • správnu šablónu pre špecifikovanie formátov importu (dátum, sumu, typ transakcie a pod.). Žiadna šabóna nie je vopred pripravená, každú jednu si musí užívateľ sám nastaviť (a uložiť pre prípadné ďalšie použitie neskôr).

EXPORT TRANSAKCIÍ

CTRL E
Program umožňuje export vyznačených transakcií (taktiež Sumarizačnej tabuľky, Štatistiky alebo SumarizácieX) do rôznch formátov, napr. PDF, CSV alebo XLS pre ďalšie použitie. Užívateľ môže nastaviť viacero možností pre tlač (papier, písmo, okraje, ...) alebo formát dátumu pre XLS súbor.

HISTÓRIA TRANSAKCIÍ

CTRL H
Táto informatívna funkcia je implementovaná len od verzie 2.4.0.
Transakcie vytvorené v staršej verzii nebudú mať dátum vytvorenia.