TRIKY PRE PRÁCU S PROGRAMOM

... kliknutím na nadpis FILTER v ľavom hornom rohu vypnete naraz všetky filtre.

... kliknutím pravého tlačidla myši na rozbalené pole s dátumom sa toto prispôsobí.

... dvojklik myšou na prázdny riadok akéhokoľvek zoznamu = pridať nový záznam.

... dvojklik myšou na akýkoľvek záznam akéhokoľvek zoznamu = opraviť tento záznam.

... dvojklik myšou na sumarizačný riadok Vám označí všetky príslušné transakcie.

... kliknutím pravého tlačidla myši na sumarizáciu sa zobrazí ponuka (popup menu) na export sumarizácie.

... kliknutím na ľubovoľný graf sa tento zobrazí v samostatnom zväčšenom okne.

... v ľubovoľnom poli suma môžete používať vzorce pre výpočet (napr. 1.23+4.56). Stlačením klávesy ENTER sa vzorec vypočíta. Môžete použiť len 4 základné matematické operátory + (plus), - (mínus), / (deleno) a * (krát), pričom prednosť majú vždy * (krát) a / (deleno).

... databázu môžete otvoriť aj bez spustenia programu, stačí na ňu 2x kliknúť myšou (ak nemáte priradenú príponu RQM k programu, musíte tak najskôr urobiť).

... program je prenosný, to znamená, že ho môžete mať napr. aj na USB kľúči stále so sebou s databázou (ktorú si môžete nechať zašifrovať v nastaveniach programu, takže sa k nej nikto cudzí bez znalosti hesla nedostane). V takomto prípade si ale robte zálohu databázy niekde na pevný disk počítača, aby ste pri strate USB kľúča alebo pri jeho poškodení neprišli o všetky Vaše cenné finančné údaje.

TIPY PRI PROBLÉMOCH

Vymažte súbor RQMONEY.INI a spustite program znovu.
Stiahnite program RQMONEY.ZIP znovu, rozbaľte ho a spustite.
Ak máte program na disku C:\USERS\ alebo C:\PROGRAM FILES\, presuňte ho radšej inam (napr. do D:\RQMONEY\ alebo C:\RQMONEY\). Systém Windows niekedy bráni zápisu do spomenutých prvých dvoch adresárov, hlavne ak užívateľ nemá plné užívateľské práva ...
Ak máte disk rozdelený na iné partície (napr. aj disk D:\), je lepšie mať program umiestnený na tejto časti disku (napr. D:\RQMONEY\). Ide o to, že licenčný kľúč, ktorý neskôr možno budete vlastniť, sa generuje podľa sériové čísla partície disku (v našom prípade D:\). Ak by ste mali program na disku C:\, tento disk sa častejšie formátuje (napr. pri reinštalácii systému), čím sa Vám licenčný kľúč zneplatní (formátovaním sa totiž generuje nové sériové číslo disku). V takom prípade by ste si rýchlejšie minuli 5 licenčných kľúčov, ktoré má každý prispievať k dispozícii.
Ak máte pocit, že sa nezobrazujú všetky transakcie v hlavnom okne, na príčine môže byť:
  • a) zapnutý filter (skúste ho celý vypnúť kliknutím na modrý nadpis FILTER) alebo
  • b) niektorý účet, označený ako archívny (vtedy sa jeho transakcie nezobrazujú v hlavnom okne). Stačí vypnúť atribút "archívny" u tohto účtu a jeho transakcie sa zobrazia.)