KLÁVESAKCIA
F1Online príručka
F2-
F3-
F4-
F5Číselník štátnych sviatkov
F6Číselník poznámok
F7Číselník mien
F8Číselník partnerov
F9Číselník popisov
F10Číselník účtov
F11Číselník kategórií a podkategórií
F12Číselník osôb
Pause/breakZrušenie všetkých filtrov
Ctrl+F1Kontrola novej verzie programu
Shift+F1O programe
EscKoniec programu
InsertVloženie záznamu
EnterOprava záznamu
DeleteVymazanie záznamu
Ctrl+InsertKopírovanie záznamu
Ctrl+AOznačenie všetkých záznamov (All)
Ctrl+BOkno Rozpočet (Budget)
Ctrl+CKopírovanie všetkých riadkov (Copy)
Ctrl+DOkno Kalendár plánovaných platieb (Calendar)
Ctrl+EExport do CSV/XLS/PDF súboru
Ctrl+GOkno Sprievodca začiatočníka (Beginner)
Ctrl+HHistória transakcie (kedy vznikla, resp. bola opravená)
Ctrl+IImport CSV/TXT súboru
Ctrl+J-
Ctrl+KKalkulačka Windows
Ctrl+L-
Ctrl+M-
Ctrl+NVytvorenie novej databázy (New)
Ctrl+OOtvorenie existujúcej databázy (Open)
Ctrl+PVytlačenie záznamov do PDF súboru (Print)
Ctrl+QOkno SQLite zóny (SQlite)
Ctrl+ROkno Vlastnosti databázy (Properties)
Ctrl+SPlánovač (Scheduler)
Ctrl+TOkno Možnosti (Options)
Ctrl+UPočítadlo hotovosti (Cash counter)
Ctrl+V-
Ctrl+WZmena hesla databázy (Password)
Ctrl+XZatvorenie databázy (Exit)
Ctrl+YZápis plánovaných platieb
Ctrl+Z-
Ctrl+Alt+TOkno Transakcie (Transactions)
Ctrl+Alt+SOkno Štatistika (Statistics)
Ctrl+Alt+XOkno Sumarizácia X (Summary X)
Ctrl+Alt+FSkryť / zobraziť panel Filter (Filter)
Ctrl+Alt+LSkryť / zobraziť panel Nástrojov (Tools)
Ctrl+Alt+MSkryť / zobraziť panel Sumarizácia (Summary)
Ctrl+Alt+HZobraziť panel Sumarizácia horizontálne (Horizontal)
Ctrl+Alt+VZobraziť panel Sumarizácia vertikálne (Vertical)