NASTAVENIE PROGRAMU

CTRL T
V okne Nastavenia programu má užívateľ možnosť prispôsobiť si viaceré položky nastavení podľa svojich potrieb. Nastavenia sa týkajú viacerých oblastí, pričom tieto sú zoskupené podľa spoločných znakov do viacerých skupín:
  • nastavenie jazyka (s možnosťou pridania nového alebo opravy existujúceho jazyka),
  • akcie pri štarte programu,
  • akcie pri ukončení programu,
  • nastavenie panela nástrojov,
  • formáty (dátumu, čísla, ...),
  • nastavenie okien (plánovača, kalendáru, platieb, SQLite zóny, ...),
  • nastavenia grafov,
  • nastavenia databázy (včítane dôležitého autmatického zálohovania a šifrovania a pod.),
  • potvrdenie niektorých dôležitých akcií (ukončenie programu, mazanie záznamov),
  • nastavenia exportu do PDF a XLS.

ONLINE MANUÁL

F1
Zobrazia sa tieto internetové stránky...
Vzhľadom na použitie najnovších CSS3 štandardov pri tvorbe týchto HTML stránok je odporúčané používať najnovšie verzie prehliadačov.

KONTROLA NOVEJ VERZIE PROGRAMU

CTRL F1
Užívateľ si môže kedykoľvek skontrolovať aktuálnosť programu aj ručne v priebehu jeho používania. Zobrazí sa mu informačné okno, či je jeho program aktuálny alebo už existuje nejaká novšia verzia, ktorú si potom môže stiahnuť. V menu PROGRAM/MOŽNOSTI si však môže nastaviť automatickú kontrolu novej verzie vždy po štarte.

O PROGRAME

SHIFT F1
Užívateľovi sa zobrazia podrobnosti o programe (názov, aktuálna verzia, licencia programu, dátum vydania), ako aj o skrátené údaje o autorovi programu.

KONIEC

ESC
Ukončenie práce s programom. Užívateľ si môže nastaviť (v menu PROGRAM/MOŽNOSTI), či sa má pred ukončením programu zobraziť výzva na ukončenie programu (aby nedošlo k nechcenému ukončeniu programu). Ukončením programu sa automaticky zatvorí aj databáza (ak bola užívateľom otvorená).