VYTVORENIE NOVEJ DATABÁZY

CTRL N
Ak začínate prácu s programom, je potrebné najprv vytvoriť nový súbor (resp. založiť novú databázu), kam sa budú ukladať vaše údaje. Z menu SÚBOR | VYTVORIŤ sa zobrazí dialógové okno (sprievodca novým súborom), v ktorom je od vás vyžadované zadať:
  • názov súboru (napr. NOVY.RQM, MÔJ ÚČET.RQM a pod.). Ak nezadáte príponu súboru (RQM), táto bude pridaná automaticky. Údaj je povinný.
  • cestu (adresár), kde sa má tento nový súbor uložiť (napr. C:\RQMONEY). Údaj je povinný.
  • menu, v ktorej bude vedený Váš účet (minimálne jedna mena je povinná)
  • heslo, ktorým môžete vaše citlivé údaje v súbore ochrániť. Ak sa tak nerozhodnete, môžete súbor zaheslovať neskôr. Údaj nie je povinný, len odporúčaný.
O úspešnom vytvorení novej databázy budete informovaní. Program zároveň ponúkne užívateľovi tzv. sprievodcu pre začiatočníka, ktorému napovie, ako vyplniť niektoré záznamy a ako pridať prvú transakciu.
Keď ste si nový súbor vytvorili, máte dve cesty, ktorými sa môžete vydať pri práci s programom.
  • najskôr vyplniť zoznamy, ktoré vám uľahčia ďalšiu prácu. Ide najmä o hlavné zoznamy (osoby, účty a kategórie). Zápis transakcií (denných záznamov o príjmoch a výdavkoch) nechať až na koniec,
  • začať rovno pracovať s programom (t. j. môžete hneď pridať nové transakcie) s tým, že zoznamy budete zadávať tzv. "za behu", t. j. počas vytvárania záznamov o príjmoch a výdavkoch.

OTVORENIE DATABÁZY

CTRL O
Existujúcu databázu je možné otvoriť pomocou dialógového okna. V prípade, že chcete otvoriť databázu z verzie 2.0, vyberte súbor s príponou RQM. Ak chcete otvoriť staršiu databázu (verzie 1.3 a nižšej), vyberte súbor s príponou DB (musíte zmeniť [Typ súboru] v dialógovom okne). Následne po potvrdení súboru sa Vám zobrazí sprievodca, ktorý Vám pomôže "preklopiť" Vašu staršiu databázu do novšej verzie 2.0 (pôvodnú databázu DB pritom nezmení).

ZATVORENIE DATABÁZY

CTRL X
Táto funkcia je dostupná len v prípade, že máte otvorenú nejakú databázu. Zatvorením databázy dôjde k ukončeniu práce s databázou (všetky údaje z hlavnej obrazovky zmiznú).
Následne môžete:
  • vytvoriť úplne novú databázu,
  • otvoriť už existujúcu databázu,
  • ukončiť program.

HESLO DATABÁZY

CTRL W
Ochrana citlivých údajov (a finančné údaje sú mimoriadne citlivé!) iste príde užívateľovi vhod. Každý súbor je možné ochrániť iným heslom. Cez menu DATABÁZA | HESLO si vyvoláte dialógové okno na zaheslovanie súboru. Stačí vplniť nové heslo, v ďalšom riadku ho potvrdiť a potom uložiť. Pri najbližšom otvorení súboru bude od vás toto heslo pýtané.
Ak chcete existujúce heslo zrušiť, vyplňte staré heslo a nové heslo nechajte prázdne.

SPRIEVODCA ZAČIATOČNÍKA

CTRL G
Sprievodca začiatočníka je pomocný program pre začínajúcich užívateľov. Ponúkne sa po úspešnom vytvorení novej databázy. V jednotlivých krokoch vysvetľuje, ako vyplniť zoznamy osôb, účtov a kategórií (resp. podkategórií), a tiež ako pridať svoju prvú transakciu (príjem, výdaj alebo presun) do hlavného okna. Sprievodcu začiatočníka je možné spustiť v programe kedykoľvek, keď je otvorená nejaká databáza (kvôli zápisu záznamov).

SQLITE ZÓNA

CTRL Q
SQLite zóna slúži pokročilejším užívateľom na vlastné operácie s databázou. Táto funkcia ponúka už vstavané niektoré SQL príkazy, ale užívateľ môže zadaním vlastných SQL príkazov získavať ľubovoľné údaje (príkazom SELECT), resp. úplne meniť záznamy (pridávať, opravovať či mazať).
UPOZORNENIE: Každý užívateľ by si mal pred začatím práce v SQLite zóne urobiť zálohou svojej databázy!!! Môže si totiž nesprávnym SQL príkazom poškodiť svoje údaje. Preto by mali SQL dotazy vykonávať len skúsení užívatelia, ktorí dobre vedia, čo jednotivé príkazy znamenajú. Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie databázy užívateľom.

VLASTNOSTI DATABÁZY

CTRL R
V menu DATABÁZA | VLASTNOSTI si môžete kedykoľvek dať zobraziť dialógové okno, ktoré vás bude informovať o vlastnostiach vášho súboru (názov, veľkosť, dátum poslednej zmeny) a databázy (počet záznamov v jednotlivých tabuľkách).