English The user without any entry will be after two months deleted.

Slovensky Užívateľ, ktorý nepridá ani jeden príspevok, bude po dvoch mesiacoch vymazaný.
Ak s tým súhlasíte, zaškrtnite políčko vedľa slova Agreement (súhlas) a stlačte tlačidlo Agree.